Garantie en herroepingsrecht 

Garanties worden door de fabrikanten van onze bedden en overige accessoires afgegeven.
Op alle producten ontvang je een garantie van maar liefst 10 jaar.
Deze fabrieksgarantie bepalingen gelden naast de wettelijke garantie, zoals ook is vastgelegd in de algemene voorwaarden thuiswinkel (art. 10).
Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Wat houdt het herroepingsrecht in?

Voor artikelen die niet op maat gemaakt zijn geldt het volgende:

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.
Je kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.


Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wel kunnen wij kosten in rekening brengen indien de goederen door je zijn beschadigd. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden,al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Klikt u hier voor ons retourformulier.

Bij zichtbare gebruikssporen, missende accessoires of een ontbrekende verpakking heb je geen recht meer op het volledige aankoopbedrag. In dit geval krijg je van ons een deelvergoeding. Deze is altijd 50% van het oorspronkelijke aankoopbedrag. 

Retourservice

Wanneer je aangeeft de retourzending via de transporteur van Kidsgigant te retourneren rekenen wij hiervoor slechts € 35,-. Je dient de zending bij voorkeur in de originele verpakking, maar in ieder geval geschikt voor transport, klaar te zetten op de begane grond.
De kosten van de retourzending dien je bij onze chauffeur af te rekenen.

Eventuele verzendkosten voor het retourneren van losse accessoires zijn voor rekening van de consument.

 

Zelf verzenden

Wanneer je ervoor kiest een retourzending zelf te verzenden wijzen wij je erop dat je verantwoordelijk bent voor transportschade, of zoekraken van de zending. Wij adviseren waardevolle goederen te verzekeren. Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment heeft gedaan, exclusief de leveringskosten zo spoedig mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de ontbinding van ons terug. Dit geldt niet voor eventuele extra kosten ten gevolge van jouw eigen keuze voor een duurdere leveringswijze dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering.

Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Indien je zelf de producten retourneert kan dat verstuurd / gebracht worden naar:

Swijnenburg Transport
Hulsenboschstraat 12
4251LR Werkendam

LET OP: de goederen dien je duidelijk te voorzien van jouw ordernummer gelieve niet op de verpakking zelf. 

Klachten

Wij doen onze uiterste best om je snel en goed van dienst te zijn. Maar natuurlijk kan er wel eens iets misgaan.  Ook in dat geval zullen wij alles zo goed mogelijk oplossen. Conform de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel ontvangt u van ons een inhoudelijke reactie binnen 14 dagen.

Heb je een klacht? Omschrijf jouw klacht dan nauwkeurig en vermeld altijd jouw bestelnummer en de aankoopdatum. Meld jouw klacht zo snel mogelijk op één van de volgende manieren:

  • stuur een email naar info@kidsgigant.nl
  • bespreek jouw klacht telefonisch met onze klantenservice 085 - 21 02 356
  • benader de geschillencommissie, www.sgc.nl

of stuur een brief naar:

Kidsgigant BV
Kwadijkerkoogweg 16a
1442 LA Purmerend NH

In het geval van een klacht/geschil kun je ook terecht bij het Europese online geschillenplatform (ODR).