Garantie en herroepingsrecht 

Garanties worden door de fabrikanten van onze bedden en overige accessoires afgegeven.
Op alle producten ontvang je een garantie van maar liefst 10 jaar.
Deze fabrieksgarantie bepalingen gelden naast de wettelijke garantie, zoals ook is vastgelegd in de algemene voorwaarden thuiswinkel (art. 10).
Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Wat houdt het herroepingsrecht in?

Voor artikelen die niet op maat gemaakt zijn geldt het volgende:

U hebt een bedenktijd van 14 dagen. Let er wel op dat als u terugbetaling van het volledige aankoopbedrag wenst, de artikelen ongebruikt en onbeschadigd worden geretourneerd en indien mogelijk in de originele staat van de verpakking zijn verpakt. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.
U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om u mededeling betreffende u uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief eventuele standaardkosten voor de heenzending zo spoedig mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de ontbinding van ons terug. Met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van u keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering.
Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wel kunnen wij kosten in rekening brengen indien de goederen door u of eigen gekozen transport maatschappij zijn beschadigd. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Klikt u hier voor ons retourformulier.

Bij zichtbare gebruikssporen, missende accessoires of een ontbrekende verpakking heeft u geen recht meer op het volledige aankoopbedrag. In dit geval krijgt u van ons een deelvergoeding. Deze is altijd 50% van het oorspronkelijke aankoopbedrag. 

Retourservice

Wanneer u aangeeft de retourzending via de transporteur van Kidsgigant te retourneren rekenen wij hiervoor slechts € 35,-. U dient de zending bij voorkeur in de originele verpakking, maar in ieder geval geschikt voor transport, klaar te zetten op de begane grond.
De kosten van de retourzending dient u bij onze chauffeur af te rekenen.

Eventuele verzendkosten voor het retourneren van losse accessoires zijn voor rekening van de consument.

 

Zelf verzenden

Wanneer u ervoor kiest een retourzending zelf te verzenden wijzen wij u erop dat u verantwoordelijk bent voor transportschade, of zoekraken van de zending. Wij adviseren waardevolle goederen te verzekeren. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief eventuele standaardkosten voor de heenzending zo spoedig mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de ontbinding van ons terug. Dit geldt niet voor eventuele extra kosten ten gevolge van uw eigen keuze voor een duurdere leveringswijze dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Indien u zelf de producten retourneert kan dat verstuurd / gebracht worden naar:

Swijnenburg Transport
Hulsenboschstraat 12
4251LR Werkendam

LET OP: de goederen dient u duidelijk te voorzien van uw ordernummer gelieve niet op de verpakking zelf. 

Klachten

Wij doen onze uiterste best om u snel en goed van dienst te zijn. Maar natuurlijk kan er wel eens iets misgaan.  Ook in dat geval zullen wij alles zo goed mogelijk oplossen. 

Heeft u een klacht? Omschrijf u klacht dan nauwkeurig en vermeld altijd u bestelnummer en de aankoopdatum. Meld u klacht zo snel mogelijk op één van de volgende manieren:

  • stuur een email naar info@kidsgigant.nl
  • bespreek u klacht telefonisch met onze klantenservice 085 - 21 02 356

of stuur een brief naar:

Kidsgigant BV
Nijverheidsweg 10
1442 LD Purmerend NH